Velkommen i KIF – en forening med fokus på fællesskaber og plads til alle!

Klokkerholm Idrætsforening KIF blev grundlagt i 1918 og havde 100 års i 2018 i jubilæum der blev markeret med en fest for hele byen. Efter flere års planlægning og med indsamling og støtte fra bl.a. borgerlån, fik idrætsforeningen i 2007 et nyt klubhus. En stor tak til alle for at vi i dag har et fantastisk klubhus! Klokkerholm idrætsforening vil tilbage til “rødderne” hvor stadion og aktiviteter var samlingspunkt for alle byens borgere.

 

KIF’ værdier:
 Fællesskab, Trivsel, Glæde, Tryghed, Udvikling og Rumlighed.

Hvordan skaber og efterlever vi det? Det gør vi via;

  • En engageret bestyrelse og udvalg
  • Stabile ledere og trænere omkring holdene
  • Uddannelse af ledere
  • Forældre og unge involvering
  • Samarbejde med byens øvrige foreninger og daginstitutioner.
KIF´ formål:

KIF vil være med til at skabe et stærkt lokalt fællesskab med mange deltagere i aktiviteter og mange frivillige til at drive foreningen. KIF lægger vægt på et tæt samarbejde med Klokkerholms øvrige foreninger og erhvervsdrivende. Herudover indgår KIF i et fælles udviklingsprojekt med børnehaven, skolen, SFO’en om hvordan vi kan udvikle og skabe trivsel hos børn og unge i byen.

KIF´ fokus:

KIF ønsker at drive dynamisk forening med nye tilbud og aktiviteter, hvor der er plads til alle i alle aldre. KIF ønsker også at komme tilbage til rødderne, hvor sammenhold og “vi løfter i flok” står stærkt hos medlemmerne. Foreningen drives udelukket af frivillige, såvel medlemmer, som byens borger.
Foreningen udvikles ud fra ønsker og tiltag fra medlemmer og borger.

 

Vi glæder os til et godt, sundt og sportslig samarbejde!