Mulighed for udnævnelse af æresmedlemmer.

I vores forening skal der skal være mulighed for at påskønne et medlem for en særlig stor indsats for Klokkerholms idrætsforening og dens medlemmer. Derfor genindfører vi “Æresmedlemmer”. Vi vil gerne fremhæve og påskønne kulturen og traditionen i det frivillige arbejde i foreninger.

Kriterier for udnævnelse af æresmedlem i Klokkerholm idrætsforening;

Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Klokkerholm idrætsforening og dennes medlemmer.

Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:

 • Har udvist en længerevarende interesse for foreningens liv
 • Har været eller er en markant personlighed i Klokkerholm idrætsforening
 • På værdig vis have repræsenteret foreningen
 • Har virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
 • Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie
 • Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Der kan udover disse kriterier udnævnes personer, som gennem vor forening har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.

Indstilling af æresmedlem

Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra klubbens medlemmer. Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til hovedbestyrelsen for Klokkerholm idrætsforening, som suverænt afgør, om den enkelte er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem. Hæderen/udnævnelsen foretages på et af foreningens årlige hovedbestyrelsesmøder.

Efter beslutningen præsenteres udnævnelsen for medlemmet ved årets Frivilligfest. Det kan være i form af et diplom, en pokal, eller en kombination. Personen kan derefter naturligvis også bære titlen “Æresmedlem af Foreningen”.

Æresmedlemmer gennem tiden.

 • Johannes Hovaldt (2024)
 • Jens “Simsi” Mortensen (2024)
 • Per Hostrup (2024)
 • Jens Ole Klitgaard (2024)
 • Aase Maribo (2024)
 • Arne Andersen
 • Ove Testholm
 • Ove Chemintz
 • Thomas Bang
 • Henning Pedersen

KIFs Æresmedlemmer udnævnt ved Frivilligfesten 2024.