Klubbens sponsorkoncept er opbygget af forskellige ”sponsorpakker”, se beskrivelse af de enkelte sponsorater herunder.

Vi håber på denne måde at kunne tilbyde et sponsorat, som passer til dig eller din virksomhed

Tegner du et ”metalsponsorat” (guld, sølv og bronze), garanterer vi samtidigt, at vi ikke yderligere vil kontakte dig / Jer for at søge om støtte til andre aktiviteter.
I forbindelse med større events, engangssponsorater på særlige vilkår kan sponsoren dog blive kontaktet helt uforpligtende.

Aftalegrundlag
Aftalen gælder for et år ad gangen, og kan opsiges til et års udgang med 1 måneds varsel fra begge parter. Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne, og skal derfor, som udgangspunkt, ikke genforhandles hvert år.

Sponsoratet opkræves hvert år primo juni og forfalder til betaling 14 dage efter udsendelse.